Posts Taged upadlosc

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – podstawowe informacje

Chociaż przepisy prawa upadłościowego w przeważającej mierze regulują postępowanie upadłościowe dotyczące przedsiębiorcy, w ostatnich artykułach ustawy uregulowana została tzw. „upadłość konsumencka”. Instytucja ta z roku na rok staje się coraz popularniejsza i coraz więcej osób zaczyna ją traktować jako remedium na problemy finansowe, które ich spotkały. Postępowanie to, w porównaniu do klasycznego postępowania upadłościowego ma cechować się m.in. uproszczeniem i skróceniem co ma działać zarówno z korzyścią dla wierzyciela jak i dla dłużnika. Warto również zaznaczyć, że kwestia ta była przedmiotem ustawodawstwa unijnego, które dąży do ujednolicenia przepisów państw członkowskich w tej materii.

Czytaj więcej