Posts Taged upadlosc-spolki

Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o.

Bycie członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to wyzwanie. Konieczność podejmowania decyzji biznesowych niemalże na każdym kroku, prowadzenie negocjacji z kontrahentami to tylko niektóre z wyzwań jakie stroją na prezesach i członkach zarządu spółek kapitałowych. Oczywiście, pełnienie takiej funkcji jest zazwyczaj w odpowiedni sposób wynagradzane. Jednakże możliwość pociągnięcia członka zarządu do odpowiedzialności to niezwykle duże ryzyko, na które nie każdy jest w stanie się zgodzić. Odpowiedzialność członka zarządu może powstać zarówno wobec spółki jak i wobec jej wierzycieli, jednakże w niniejszym artykule pochylimy się nad tą wobec samej spółki z o.o.

Czytaj więcej
Odpowiedzialność spółki

Odpowiedzialność za długi w spółce z o.o.

Czy dyrektorzy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za długi spółki w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest niewypłacalna, firma jest w stanie upadłości i dlatego nie jest w stanie spłacić długu z powodu braku środków pieniężnych.

Czytaj więcej
Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – podstawowe informacje

Chociaż przepisy prawa upadłościowego w przeważającej mierze regulują postępowanie upadłościowe dotyczące przedsiębiorcy, w ostatnich artykułach ustawy uregulowana została tzw. „upadłość konsumencka”. Instytucja ta z roku na rok staje się coraz popularniejsza i coraz więcej osób zaczyna ją traktować jako remedium na problemy finansowe, które ich spotkały. Postępowanie to, w porównaniu do klasycznego postępowania upadłościowego ma cechować się m.in. uproszczeniem i skróceniem co ma działać zarówno z korzyścią dla wierzyciela jak i dla dłużnika. Warto również zaznaczyć, że kwestia ta była przedmiotem ustawodawstwa unijnego, które dąży do ujednolicenia przepisów państw członkowskich w tej materii.

Czytaj więcej
Likwidacja spółki

Przyczyny rozwiązania spółki jawnej

Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Tak też jest z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dotyczy to zarówno prowadzenia działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki osobowej czy też spółki kapitałowej. W odniesieniu do każdej z tych form prowadzenia działalności gospodarczej, o przyczynach jej zakończenia decydują odmienne przepisy co wynika ze specyfiki każdego z nich. Niniejszy artykuł poświęcony będzie przyczynom rozwiązania spółki jawnej czyli najprostszej spółki osobowej, stanowiącej swoistą „bazę” dla struktury innych rodzajów spółek. Niekiedy rozwiązanie spółki jawnej następuje z przyczyn niezależnych od wspólników takich jak śmierć wspólnika jednakże w zdecydowanej większości przypadków to sami wspólnicy decydują o rozwiązaniu spółki jawnej.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki z o.o na podstawie przepisu art. 299 kodeksu spółek handlowych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wynika to między innymi z faktu, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada niezależną od wspólników osobowość prawną. Sama może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania wobec czego spółka sama spłaca swoje ewentualne długi wynikające z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Jednakże co w sytuacji, gdy sytuacja finansowa Spółki ulega znaczącemu pogorszeniu i majątek spółki nie pozwala na zaspokojenie jej wierzycieli?

Czytaj więcej