Posts Taged likwidacja

Likwidacja firmy

Przygotowana likwidacja czyli pre-pack

Postępowanie upadłościowe toczy się w celu zaspokojenia wierzycieli. Bardzo często majątek dłużnika jest wyprzedawany po cenie niższej niż cena rynkowa tylko po to żeby został on jak najszybciej sprzedany. Co więcej, całe postępowanie może trwać lata. Aby zapobiec takiemu zjawisku przepisy prawa upadłościowego regulują instytucję przygotowanej likwidacji czyli pre-pack. Celem przygotowanej likwidacji jest szybsze i pełniejsze zaspokojenie wierzycieli oraz znaczne skrócenie czasu trwania postępowania upadłościowego.

Czytaj więcej