Posts Taged likwidacja-spolki

Likwidacja firmy

Przygotowana likwidacja czyli pre-pack

Postępowanie upadłościowe toczy się w celu zaspokojenia wierzycieli. Bardzo często majątek dłużnika jest wyprzedawany po cenie niższej niż cena rynkowa tylko po to żeby został on jak najszybciej sprzedany. Co więcej, całe postępowanie może trwać lata. Aby zapobiec takiemu zjawisku przepisy prawa upadłościowego regulują instytucję przygotowanej likwidacji czyli pre-pack. Celem przygotowanej likwidacji jest szybsze i pełniejsze zaspokojenie wierzycieli oraz znaczne skrócenie czasu trwania postępowania upadłościowego.

Czytaj więcej
Likwidacja spółki

Przyczyny rozwiązania spółki jawnej

Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Tak też jest z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dotyczy to zarówno prowadzenia działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki osobowej czy też spółki kapitałowej. W odniesieniu do każdej z tych form prowadzenia działalności gospodarczej, o przyczynach jej zakończenia decydują odmienne przepisy co wynika ze specyfiki każdego z nich. Niniejszy artykuł poświęcony będzie przyczynom rozwiązania spółki jawnej czyli najprostszej spółki osobowej, stanowiącej swoistą „bazę” dla struktury innych rodzajów spółek. Niekiedy rozwiązanie spółki jawnej następuje z przyczyn niezależnych od wspólników takich jak śmierć wspólnika jednakże w zdecydowanej większości przypadków to sami wspólnicy decydują o rozwiązaniu spółki jawnej.

Czytaj więcej