Posts Taged dlugi-spolki

Odpowiedzialność spółki

Odpowiedzialność za długi w spółce z o.o.

Czy dyrektorzy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za długi spółki w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest niewypłacalna, firma jest w stanie upadłości i dlatego nie jest w stanie spłacić długu z powodu braku środków pieniężnych.

Czytaj więcej